Gia công chế tạo

  TUYỂN 90 NAM NHỰA- HÀN-SƠN TUỔI TỪ 19-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 20/2/2017

  TUYỂN 90 NAM NHỰA- HÀN-SƠN TUỔI TỪ 19-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 20/2/2017

  TUYỂN 90 NAM NHỰA- HÀN-SƠN TUỔI TỪ 19-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 90 nam Nơi làm việc: GUNMA Công việc cụ thể: Nhựa- Hàn- Sơn Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ … Đọc Thêm

  TUYỂN 21 NAM ĐÚC NHỰA, SẢN XUẤT VẢI BẠT, LƯỚI NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 07/12/2016

  TUYỂN 21 NAM ĐÚC NHỰA, SẢN XUẤT VẢI BẠT, LƯỚI NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 07/12/2016

  TUYỂN 21 NAM ĐÚC NHƯA, SẢN XUẤT VẢI BẠT,  LƯỚI NHỰA TUỔI TỪ 20-29 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 21 nam Nơi làm việc: FUKUI Công việc cụ thể: ĐÚC NHỰA, SẢN XUẤT VẢI BẠT, LƯỚI NHỰA Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 … Đọc Thêm

  TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 25/11/2016

  TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 25/11/2016

  TUYỂN 9 NAM ĐÚC NHỰA TUỔI TỪ 20-30  ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 9 nam Nơi làm việc: Tochigi Công việc cụ thể: Đúc nhựa Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ … Đọc Thêm

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI 18-25 TẠI SAITAMA. THI TUYỂN 22/10/2016

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI 18-25 TẠI SAITAMA. THI TUYỂN 22/10/2016

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI TỪ 18-25 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 3 nam Nơi làm việc: SAITAMA Công việc cụ thể: Cắt kim loại Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: … Đọc Thêm

  TUYỂN 10 NAM ĐÚC NHỰA TUỔI 20-30 TẠI SAITAMA. THI 29/9/2016

  TUYỂN 10 NAM ĐÚC NHỰA TUỔI 20-30 TẠI SAITAMA. THI 29/9/2016

  TUYỂN 10 NAM ĐÚC NHỰA TUỔI TỪ 20-30 TẠI SAITAMA ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. CÔNG VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 10 nam Nơi làm việc: SAITMAMA Công việc cụ thể: Đúc nhựa Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN … Đọc Thêm