Cơ khí

  TUYỂN 24 NAM LÀM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-28 TẠI FUKUOKA. THI TUYỂN 12/11/2016

  TUYỂN 24 NAM LÀM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-28 TẠI FUKUOKA. THI TUYỂN 12/11/2016

  TUYỂN 24 NAM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-28  ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 24 nam Nơi làm việc: FUKUOKA Công việc cụ thể: ĐỘT DẬP KIM LOẠI Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN … Đọc Thêm

  TUYỂN 6 NAM BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ TUỔI 21-34 TẠI FUKUOKA. THI TUYỂN 22/11/2016

  TUYỂN 6 NAM BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ TUỔI 21-34 TẠI FUKUOKA. THI TUYỂN 22/11/2016

    TUYỂN 6 NAM BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ TUỔI TỪ 21-34  ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 6 nam Nơi làm việc: FUKUOKA Công việc cụ thể: BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm … Đọc Thêm

  TUYỂN 6 NAM HÀN XÌ TUỔI 18-25 TẠI TOYAMA. THI 14/11/2016

  TUYỂN 6 NAM HÀN XÌ TUỔI 18-25 TẠI TOYAMA. THI 14/11/2016

  TUYỂN 6 NAM HÀN XÌ TUỔI TỪ 18-25 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 6 nam Nơi làm việc: TOYAMA Công việc cụ thể: HÀN XÌ Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: 18-25 Trình … Đọc Thêm

  TUYỂN 9 NAM TIỆN PHAY TUỔI 22-28 TẠI HIROSHIMA. THI 3/11/2016

  TUYỂN 9 NAM TIỆN PHAY TUỔI 22-28 TẠI HIROSHIMA. THI 3/11/2016

  TUYỂN 9 NAM TIỆN PHAY TUỔI TỪ 22-28  ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 9 nam Nơi làm việc: HIROSHIMA Công việc cụ thể: PHAY Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ … Đọc Thêm

  TUYỂN 18 NAM LÀM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-30 TẠI KUMAMOTO. THI TUYỂN 25/11/2016

  TUYỂN 18 NAM LÀM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-30 TẠI KUMAMOTO. THI TUYỂN 25/11/2016

  TUYỂN 18 NAM ĐỘT DẬP KIM LOẠI TUỔI TỪ 20-30  ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 18 nam Nơi làm việc: KUMAMOTO Công việc cụ thể: ĐỘT DẬP KIM LOẠI Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN … Đọc Thêm

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI 18-25 TẠI SAITAMA. THI TUYỂN 22/10/2016

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI 18-25 TẠI SAITAMA. THI TUYỂN 22/10/2016

  TUYỂN 3 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TUỔI TỪ 18-25 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 3 nam Nơi làm việc: SAITAMA Công việc cụ thể: Cắt kim loại Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: … Đọc Thêm

  TUYỂN 6 NAM HÀN TUỔI 18-28 TẠI HYOGO. THI 13/10/2016

  TUYỂN 6 NAM HÀN TUỔI 18-28 TẠI HYOGO. THI 13/10/2016

  TUYỂN 6 NAM HÀN TUỔI 18-28 TẠI HYOGO. THI 13/10/2016. Cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 6 nam Nơi làm việc: Hyogo Công việc cụ thể: Hàn bán tự động Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: 18-28 Trình độ văn hóa: không yêu cầu Yêu cầu tay nghề: hàn xì CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI- LƯƠNG … Đọc Thêm

  Trang 4 of 512345