Chế biến thực phẩm

  TUYỂN 85 NỮ 42 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 17/01/2017

  TUYỂN 85 NỮ 42 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 17/01/2017

  TUYỂN 85 NỮ 42 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 17/01/2017.Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển.Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 85 nữ và 42 nam Nơi làm việc: TOKYO – SAITAMA – TOCHIGI – SENDAI – OSAKA – KYOTO – SHIZUOKA -FUKUOKA Công việc cụ thể: làm CƠM HỘP … Đọc Thêm

  TUYỂN 12 NAM 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUỔI TỪ 20-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 11/1/2017

  TUYỂN 12 NAM 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUỔI TỪ 20-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 11/1/2017

  TUYỂN 12 NAM 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUỔI TỪ 20-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN. NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động tiếp nhận: 12 nam+ 15 Nữ Nơi làm việc: KUMAMOTO Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm (chuẩn bị nguyên liệu) Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 … Đọc Thêm

  TUYỂN 40 NỮ CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 12/1/2017

  TUYỂN 40 NỮ CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 12/1/2017

  Tuyển 40 Nữ làm Cơm Hộp tuổi từ 19-28  đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển.Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 40 nữ Nơi làm việc: IBARAKI Công việc cụ thể: chế biến cơm hộp Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: … Đọc Thêm

  TUYỂN 27 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 5/12/2016

  TUYỂN 27 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 5/12/2016

  TUYỂN 27 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN KÈM TUỔI TỪ 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN.NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 27 nữ Nơi làm việc: Shizuoka Công việc cụ thể: Chế biến đồ ăn kèm Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG … Đọc Thêm

  TUYỂN 10 NỮ LÀM BÁNH ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 28/11/2016

  TUYỂN 10 NỮ LÀM BÁNH ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI 28/11/2016

  TUYỂN 10 NỮ LÀM BÁNH TUỔI TỪ 22-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. CÔNG TY HỖ TRỢ HOÀN TOÀN HỌC PHÍ VÀ CHỖ ĂN Ở CHO ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN.NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 10 nữ Nơi làm việc: Ibaraki Công việc cụ thể: Làm bánh Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: 22-30 … Đọc Thêm

  TUYỂN 40 NỮ LÀM CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 25/11/2016

  TUYỂN 40 NỮ LÀM CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 25/11/2016

  Tuyển 40 Nữ làm Cơm Hộp tuổi từ 19-28  đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển.Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 40 nữ Nơi làm việc: SAGA Công việc cụ thể: chế biến cơm hộp Thời gian hợp đồng của người lao động: 3 năm ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG Độ tuổi: … Đọc Thêm

  TUYỂN 50 NỮ 40 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 18/11/2016

  TUYỂN 50 NỮ 40 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 18/11/2016

  TUYỂN 50 NỮ 40 NAM LÀM CƠM HỘP TUỔI 18-30 ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 18/11/2016.Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển.Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao dộng tiếp nhận: 50 nữ và 40 nam Nơi làm việc: TOKYO - SAITAMA - TOCHIGI - SENDAI - OSAKA - KYOTO - SHIZUOKA -FUKUOKA Công việc cụ thể: làm CƠM HỘP … Đọc Thêm

  Trang 4 of 6« First...23456