Chế biến thực phẩm

  240 Nam+Nữ chế biến thực phẩm làm cơm hộp đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 8/2018

  240 Nam+Nữ chế biến thực phẩm làm cơm hộp đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tháng 8/2018

  Tuyển 240 Nam +Nữ làm Chế biến thực phẩm Cơm hộp tuổi từ 18-30 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG đơn hàng cơm hộp Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 30 Nam+ 210 nữ Nơi làm việc: Hyogo, Saga, Kanagawa, Miyazaki. Công việc cụ thể: LÀM CƠM HỘP Thời gian hợp … Đọc Thêm

  111 Nữ chế biến cơm hộp thi tháng 7/2018

  111 Nữ chế biến cơm hộp thi tháng 7/2018

  Tuyển 111 Nữ làm Chế biến thực phẩm Cơm hộp tuổi từ 19-30 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG đơn hàng cơm hộp Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 111 nữ Nơi làm việc:Fukuoka, Hyogo Công việc cụ thể: LÀM CƠM HỘP Thời gian hợp đồng của người lao động đi Nhật … Đọc Thêm

  ĐƠN HÀNG CƠM HỘP VIP THI TUYỂN THÁNG 6

  ĐƠN HÀNG CƠM HỘP VIP THI TUYỂN THÁNG 6

  Tuyển 15 Nữ làm Chế biến thực phẩm Cơm hộp tuổi từ 19-28 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 15 nữ Nơi làm việc:Fukuoka Công việc cụ thể: LÀM CƠM HỘP Thời gian hợp đồng của người lao động đi Nhật Bản: 3 năm ĐIỀU … Đọc Thêm

  ĐƠN HÀNG CBTP CƠM HỘP THI 21/6/2017

  ĐƠN HÀNG CBTP CƠM HỘP THI 21/6/2017

  Tuyển 12 Nữ làm Chế biến thực phẩm Cơm hộp tuổi từ 19-27 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 12 nữ Nơi làm việc: Hiroshima Công việc cụ thể: LÀM CƠM HỘP Thời gian hợp đồng của người lao động đi Nhật Bản: 3 năm … Đọc Thêm

  TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 20/6/2017 LƯƠNG CAO

  TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 20/6/2017 LƯƠNG CAO

  Tuyển 12 Nữ làm Chế biến thủy sản không gia nhiệt tuổi từ 19-27 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 12 nữ Nơi làm việc: Hokkaido Công việc cụ thể: LÀM CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT Thời gian hợp đồng của người lao động … Đọc Thêm

  TUYỂN 24 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 19/5/2017

  TUYỂN 24 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 19/5/2017

  Tuyển 24 Nữ làm Chế biến thực phẩm tuổi từ 20-29 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 24 nữ Nơi làm việc: AICHI, FUKUOKA Công việc cụ thể: LÀM ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM (LÀM ĐỒ NHẮM) Thời gian hợp đồng của người lao động đi Nhật … Đọc Thêm

  TUYỂN 45 NỮ CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 24/5/2017

  TUYỂN 45 NỮ CƠM HỘP ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN. THI TUYỂN 24/5/2017

  Tuyển 45 Nữ làm Chế biến thực phẩm tuổi từ 18-32 đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Công ty Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chỗ ăn ở cho ứng viên tham gia thi tuyển. Nội dung cụ thể như sau: NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Số lượng lao động Nhật Bản tiếp nhận: 45 nữ Nơi làm việc: TOKYO Công việc cụ thể: LÀM CƠM HỘP Thời gian hợp đồng của người lao động đi Nhật Bản: 3 năm ĐIỀU KIỆN … Đọc Thêm

  Trang 2 of 612345...Last »